Du är här:Start > Om oss

Församlingen

Vi är en församling som tillhör Pingst fria församlingar i samverkan.

Församlingen är en kristen gemenskap där var och en har något att bidra med.

Där får man dela gemenskap, växa och utmanas. I församlingen kan man få hjälp, stöd och upprättelse. Församlingens uppdrag är evangelisation, att göra Jesus känd för människor, leda människor till tro så att de får börja ett nytt liv tillsammans med Jesus.

Vi är en församling på ca.130 medlemmar där av flera unga barnfamiljer.

Vi är också en del i Tfs.(Tjörns frikyrkliga samarbetsråd) på Södra Tjörn som bedriver ett gott samarbete. Ungdomsverksamheten bygger vi tillsammans och ordnar med olika aktiviteter och mötesplatser där ungdomar kan få känna gemenskap och få del av det kristna budskapet.

Under året har vi också gemensamma Gudstjänster och böneveckor kyrkorna emellan.

Vi bygger vår gemenskap på Jesus Kristus, Guds son och vi har vår grund i Bibeln, Guds ord som är levande och verksamt än idag.

Ef 2:19-22
"Alltså är ni inte längre gäster och främlingar. Nej, ni får vara Guds eget folk tillsammans med alla som tillhör Gud. Ni är medlemmar i Guds stora familj. Tillsammans är vi, bildligt talat, ett hus som är byggt på en grund, och den grunden är undervisningen från Jesus sändebud, och budskapen som profeterna framfört från Gud. Och huset hålls upp av Jesus Kristus själv. Det är Kristus som fogar samman hela huset, så att det byggs upp till ett heligt tempel åt Herren Gud, och byggstenarna är alla vi som lever i gemenskap med Herren. Ja, genom det som Jesus gjorde kan också ni bli en del av denna byggnad där Guds Ande bor."