Du är här:Start

Konfa 21-22

För vem?
Konfirmationen i frikyrkan är en grundkurs i kristen tro för åttondeklassare.
Vi arbetar med undervisning varvat med samtal, där det är högt i tak och alla åsikter får uttryckas. Man behöver inte vara kristen eller döpt för att vara med, däremot lägger vi stor vikt på närvaron.

Vi träffas i Missionskyrkan i Bleket torsdagar efter skoldagen ca mellan 15:30 – 17:00
Konfa-året sträcker sig från september 2021 till maj 2022 och innehåller förutom samlingar på torsdagar, gudstjänster och 3 läger.

Fösta lägret kommer att ske för att gruppen ska lära känna varandra. Vi kommer under sista veckan på sommarlovet segla med Elida i vår skärgård. Mer info kommer när du anmäler dig.

Hur en samling ser ut:
I korta drag ser en samling ut enligt följande:
Fika – Undervisning – Samtal – Övningar – Andakt

Anmälan
Genom att ringa, sms:a eller maila. I anmälan vill vi ha Namn, Adress, Mailadress, Personnummer, Mobilnummer, ev. allergi– och även kontaktuppgifter till förälder.

0733 – 88 66 00 eller joachim.gabre@gmail.com

Uppstarten sker med ett läger sista veckan på sommarlovet. Vi kommer att mönstra på båten och segla ut i skärgården. I september startar vi sedan upp på torsdagar efter skolan med en fika.

Ledare
Ledarteamet består av några av församlingarnas pastorer tillsammans med ungdomsledare från vårt gemensamma ungdomsarbete.

Till dig som förälder…
Att få ha just din tonåring i vår konfirmationsgrupp ser vi som en stor förmån och förtroende. För att konfirmationen ska bli så bra och meningsfull som möjligt räknar vi med att ni föräldrar finns med som stöd och uppmuntran till era tonåringar att prioritera konfans samlingar och andra delar som gudstjänster och läger.

Vi uppskattar verkligen kommunikationen med er. Skulle något inte fungera eller om ni har frågor runt något så hör gärna av er till oss.

Ekonomi
Det finns möjlighet att få ekonomiskt stöd i samband med konfirmationen, om det skulle behövas. Detta erbjudande finns eftersom vi absolut inte ser att kostnader skall utgöra ett hinder för att delta i konfirmationen.

Vilka är vi som anordnar konfirmationen?
Vi är sju olika frikyrkor på Tjörn som gör detta tillsammans – Pingstkyrkan Åstol (Elim), Pingstkyrkan Rönnäng (Betania), Missionskyrkan på Tjörn (Klövedal, Valla och Bleket), Betel Klädesholmen samt Smedjan Skärhamn. Tillsammans som frikyrkor har vi även ett gemensamt ungdomsarbete där konfirmationsläsningen är en del.

Alla är välkomna att vara med på vår konfa, oavsett om du tidigare varit med eller inte i våra verksamheter. Det finns inga som helst krav på dop eller tro, varken före eller efter läsningen. Däremot finns detta som ett erbjudande för den som skulle vilja det efter läsningen.

Vad innebär vår konfirmation?
Inom vår frikyrkliga tradition är konfirmationen inte knuten till varken dopet eller nattvarden. Istället betonas själva undervisningen och konfirmationshögtidens förbönsakt.

Under konfa-året får man möjligheten att arbeta med livsfrågor som: ”Vem är jag?”, ”Vad är meningen?”, ”Hurdan är Gud?”, ”Vem är Jesus?”. Det som bekräftas vid konfirmationshögtiden är alltså inte dopet utan att konfirmanderna under året fått ta del av den undervisningen vi gett, som de förhoppningsvis bär med sig resten av livet och som förhoppningsvis kommer påverka deras liv.